MusikMACKen är idag en ideell Förening som anordnar konserter och jam sessions.