Historia

1912 bildade de fyra kompanjonerna Mathiesen, Andersson, Collin och Key ett bolag.

Bolaget uppfann och tillverkade den första bensinpumpen som kunde mäta exakt antal liter och blev genom sin exakthet godkänd av Kungliga myntverket.Begynnelsebokstäverna i kompanjonernas efternamn,bildar naturligtvis ordet MACK.

Fram på 1920-talet flyttade man in i just den lokal som Dahls Smide & Svets sedermera blev verksamt i. Men begreppet MACK hade kommit för att stanna och blev tämligen snart också den internationella beteckningen för ett ställe där man tankar drivmedel för motorfordon.

”1993 kom Mats Tiigiste in till mig på min verkstad, Dahls Smide och Svets, och frågade om Tellus kunde placera en spelning, med Arne Domnérus, i min lokal. Biocafé Tellus hade nämligen fått ett föreläggande om att inte arrangera några fler spelningar eftersom de boende i huset blev störda. Det här lät som en rolig grej så vi tömde verkstaden delvis och ordnade med en provisorisk scen. Eftersom vårt arrangemang föll så väl utså fick Mats mig att lova att om och när jag skulle lägga ner min verksamhet så skulle vi ordna med fler spelningar. Så när verkstaden lades ned, i januari 2002, drog i stället musikcaféet igång i lokalen.Och det givna namnet blev – MACKen.”

/Göte Dahl (senaste innehavare till smidesverkstaden och initiativtagare till MusikMACKen)